News box

Ogólnopolska Kampania „Pola Nadziei 2019”

Ogólnopolska Kampania „Pola Nadziei 2019”.

Ilustracja do informacji: Ogólnopolska Kampania „Pola Nadziei 2019”
Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. Św. Pawła ul. Zyty 26 w Zielonej Górze informuje, że w dniach 01.09.2019 r. - 31.01.2020 r. była przeprowadzona na terenie województwa lubuskiego, zbiórka publiczna w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei 2019”.Pozwolenie na zbiórkę publiczną „Pola Nadziei 2019” Nr 2019/3818/OR.
Łączny przychód ze zbiórki wyniósł: 76 274,56 zł. Koszty: 34 927,74 zł. w tym: cebulki  24 000,00 zł.  Materiały reklamowe 6 217,65 zł, artykuły spożywcze 3 071,00 zł. koszty bankowe 228,68 zł. Pozostałe koszty 1 410,41 zł.
Dochód z kampanii wyniósł: 41 346,82 zł. który zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego, jednorazowego  i wielokrotnego użytku, opatrunków zwykłych i specjalistycznych, leków, pieluchuchomajtek i podkładów medycznych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją