News box

Wizyty 2022

Wizyty 2022

Ilustracja do informacji: Wizyty 2022
UWAGA!
 
OD 1 KWIETNIA 2022 r.
 
MOŻNA ODWIEDZAĆ CHORYCH W HOSPICJUM
W GODZINACH 15.00-17.00
WG PONIŻSZYCH ZASAD, KTÓRYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ:
 
  1. pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba

2. osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)

3. osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego

4. podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego

5. podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.

6. osoba odwiedzająca powinna bezpośrednio skierować się do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuścić teren podmiotu leczniczego
 
7. osoba odwiedzająca nie powinna korzystać z toalety i kuchni w hospicjum.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją