News box

STATUETKA „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2024”

STATUETKA „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2024”

Ilustracja do informacji: STATUETKA „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2024”
STATUETKA „CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2024”
DLA PRACOWNIKÓW NASZEGO HOSPICJUM
 
 
Decyzją Kapituły Nagrody Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej „Człowiek Człowiekowi”, za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego, NAGRODĘ w 22. Edycji A.D. 2024, otrzymały  p. ELŻBIETA DOWHAŃ i p. BEATA WARYNIUK.
 
Nagroda „Człowiek Człowiekowi” w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Została ustanowiona przez śp. ks. bp. Adama Dyczkowskiego,
w 1999 roku, dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie naszej diecezji. Tegoroczna gala wręczenia statuetek odbyła się
w poniedziałek 8 kwietnia, o godz. 16:00, w kościele p.w. Pierwszych Męczenników Polski
w Gorzowie Wlkp. W imieniu Biskupa Diecezjalnego statuetki wręczył bp pomocniczy Adrian Put. W uroczystości udział wzięli pracownicy Hospicjum na czele z Panią Dyrektor Anną Kwiatek.
 
 
Obie Panie, zostały nagrodzone za systematyczną, wieloletnią, oddaną i gorliwą posługę wobec chorych i cierpiących, a także za wszelkie dobroczynne inicjatywy, które podjęły,
a przede wszystkim za zwyczajność, otwartość i gorliwość.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją