News box

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

MSZA ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM

Ilustracja do informacji: MSZA ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM
„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechu rozwiązani.” (2Mach 12.46)
Towarzyszyliśmy Państwu w czasie ciężkiej choroby i umierania bliskiej Wam osoby, zapewniając opiekę medyczną, psychosocjalną i duszpasterską. Pragniemy być z Wami również teraz, gdy boleśnie przeżywacie rozstanie i stratę. Utrata kochanej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w ludzkim życiu. Doświadczenie wypełnione bolesnymi, czasem trudnymi do zrozumienia uczuciami oraz pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Wiemy jak ważna w takich momentach jest obecność i towarzyszenie życzliwych, rozumiejących proces żałoby osób.
 
Pragniemy gorąco Państwa zaprosić na Mszę Świętą z uroczystą „Litanią Imion” Waszych bliskich zmarłych, która zostanie odprawiona dnia 20 listopada 2015r.( piątek) o godz. 1800 w kaplicy szpitalnej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze ( główny budynek szpitala – I piętro, za oddz. chirurgii naczyniowej).
 
Nasz Wielki Rodak św. Jan Paweł II mówił w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł Pański”, iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.
                                                                                                            Serdecznie zapraszamy.

Święty Łukasz patronem Służby Zdrowia

Ilustracja do informacji: Święty Łukasz patronem Służby Zdrowia
Zgodnie z długą tradycją, św. Łukasz z racji swojego zawodu stał się patronem wszystkich pracowników służby zdrowia.
  Nie myślimy w tym momencie tylko  o lekarzach. Ludzie, którzy posługują pośród chorych to również: pielęgniarki, farmaceuci, osoby prowadzące badania naukowe w medycynie, czy też po prostu ci wszyscy, którzy krzątają się w szpitalach i poradniach. Im wszystkim patronuje ewangelista Łukasz.
 
 
Każdy z tych ludzi, których wspominamy, jest zaangażowany w pomoc człowiekowi choremu. Niekiedy nawet nie dostrzegamy ile osób się trudzi, by ratować zdrowie, albo dba o to, żeby praca lekarza mogła dać dobre wyniki. Choroba sprawia, że człowiek doświadcza kruchości swojego ciała, a nawet w pewnych sytuacjach kruchości swojego życia. Tym bardziej dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie gdzie panuje swoisty kult ciała cierpienie fizyczne wywołuje bardzo często ogromny kryzys człowieka. Zarówno w jego sferze psychicznej jak i duchowej.
W sytuacjach nagłego przyjścia choroby, załamanie człowieka jest jeszcze większe. Wobec tych problemów stają codziennie ci, którym patronuje św. Łukasz.
 
20 października br. w świetlicy naszego hospicjum odbyło się uroczyste spotkanie z Panią wiceprezydent Miasta Wioletą Haręźlak.W imieniu prezydenta Janusza Kubickiego oraz własnym Wioleta Haręźlak złożyła całemu personelowi serdeczne gratulacje i podziękowania za codzienną, trudną i wymagającą szczególnych cech osobowości pracę.
Piękny bukiet kwiatów otrzymała Pani Anna Kwiatek dyrektor hospicjum, która skromie powiedziała: - My, tylko rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki, by innym ułatwić czas odchodzenia. (...) Pomoc chorym to też potrzeba serca - kontynuowała dyrektor- i wypływa z ogromnego zaangażowania w sprawy innych ludzi.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3 Galeria zdjęć: Swięty Łukasz 2015

Inauguracja Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei” 2015

Ilustracja do informacji: Inauguracja Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei” 2015
Życie nie tylko po to jest by brać…, ale by żyć siebie samego trzeba dać – śpiewał Stanisław Soyka w jednym ze swoich najbardziej znanych utworów Tolerancja.
O radości jaką daje dawanie siebie innym doskonale wiedzą wszyscy włączający się w Pola Nadziei - ogólnopolską akcję niesienia pomocy podopiecznym hospicjów. Wyrazem solidarności
z cierpiącymi jest wspólne sadzenie żonkili. Placówki, Instytucje, osoby prywatne obsadzają rabatki, choćby symboliczne. osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas, że ŻYJĄ i mają podobne, jak zdrowi ludzie, marzenia i pragnienia.
Tegoroczne, już siódme, „Pola Nadziei” zgromadziły wokół Palmiarni Zielonogórskiej wielu wspaniałych ludzi.Tradycyjnie w uroczystości wzięły udział znane osoby życia społeczno-politycznego naszego regionu. Byli wśród nich między innymi: przedstawiciele władz miasta, samorządów lokalnych, wydziału oświaty, Rady Społecznej Hospicjum, wójtowie zaprzyjaźnionych ościennych gmin, licznie przybyli również dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli wraz z uczniami, których obecność podkreśliła rangę wydarzenia i była przejawem wrażliwości na potrzeby chorych i cierpiących ludzi.
Nie zabrakło już tradycyjnie najmłodszych wspaniałych członków naszej lubuskiej społeczności – przedszkolaków wraz ze swoimi nauczycielami, a w tym roku po raz pierwszy do naszej akcji przyłączył się Żłobek Miejski nr 4 Wisienka z Zielonej Góry . To dobrze, bo czym „skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”.
Od najmłodszych lat dzieci uczą się, że warto pomagać. „ Pola Nadziei” mają duże znaczenie edukacyjne. Jest to czas w którym sprawy bieżące łączą się w większą formę. W tym roku było wiele radości i zabawy za sprawą klauna Bodzia, a przecież radość to zdrowie !!!
Organizacyjnie wspierali nas oczywiście niezawodni, o wielkich sercach wolontariusze, którzy na co dzień swój czas i uwagę poświęcają podopiecznym hospicjum.
Po części oficjalnej, po poczęstunku słodkościami przystąpiono do sadzenia cebulek żonkili. Frajda to była niesłychana! Także dla dorosłych. Owoc pracy rąk ludzkich będzie można podziwiać wiosną, kiedy „zakwitną słońcem” Pola Nadziei.
Akcja odbyła się pod patronatem medialnym Radia Zachód, a imprezę poprowadził profesjonalnie redaktor Jacek Stefanowicz.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za aktywne włączenie się  w tegoroczną kampanię, które było wyrazem Waszej troski o los osób nieuleczalnie chorych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31 Galeria zdjęć: Pola Nadziei 2015

RUSZYŁA AKCJA POLA NADZIEI 2015/2016

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, składam na Wasze ręce wyrazy najwyższego szacunku i uznania za podejmowany codziennie trud służenia chorym.Wasza praca wymaga wiele wyrzeczeń i poświęcenia, przyjmujecie na siebie ogromną odpowiedzialność pochylając się każdego dnia nad łóżkami potrzebujących, służąc swoją  wiedzą i doświadczeniem.
 
                                  Anna Kwiatek
                                                                 Dyrektor Hospicjum

5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Ilustracja do informacji:  5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
Wszystkim naszym Wolontariuszom w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia
i dziękujemy za pomoc.
 
Bez Waszego bezinteresownego zaangażowania, życzliwości oraz czystych odruchów serca, wiele działań nie mogłoby zostać zrealizowanych.
Życzymy Wam Wielkiego Płomienia Radości
w sercu, satysfakcji w życiu osobistym, realizacji wszystkich najwspanialszych marzeń i planów, cennych doświadczeń, a przede wszystkim tego, żeby każdy Wasz życzliwy gest, każdy uśmiech wracał do Was
i dawał Wam siłę.
 
Anna Kwiatek
Dyrektor Hospicjum
oraz
koordynator wolontariatu Elżbieta Dowhań
wraz z całym zespołem Hospicjum Lady Ryder of Warsaw
w Zielonej Górze
 
 

MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM

Ilustracja do informacji: MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM
MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM
 
     15 listopada 2014 roku odprawiona została Msza Święta w kapicy p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji wszystkich zmarłych w naszym Hospicjum.
 
   
Eucharystia za nieżyjących naszych podopiecznych zwyczajowo sprawowana jest w listopadzie - miesiącu, w którym Kościół wspomina wiernych zmarłych. Podczas Mszy Św. zostały odczytanie nazwiska osób, które w minionym roku zmarły w Hospicjum, na liście tej znalazło się około 200 nazwisk.
 
Mszy świętej przewodniczył o. Tomasz SAC Pallotyn z Krakowa, którą wraz z nim koncelebrowali kapelani szpitalni - o. Zbigniew i o. Tadeusz - Werbiści. Ojciec Tomasz w kazaniu mówił w o nadziei życia wiecznego, oraz o tym, jak ważna jest w chwili smutku i żałoby modlitwa oraz wzajemna pomoc. Przypomniał postać siostry Faustyny Kowalskiej, orędowniczki idei miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie.
 
Tegoroczne nasze modlitewne spotkanie miało szczególny charakter. W ramach diecezjalnej peregrynacji obrazu „Jezu ufam Tobie”, podczas odprawionej Mszy Św., towarzyszył nam wizerunek Jezusa miłosiernego.  Człowiek pragnie życia bez granic, dlatego lęka się jego załamania przez poważną chorobę, czy przez śmierć. Ta bojaźń jest uzasadniona. Jednak ludzie przede wszystkim boją się rozstania. Każde rozstanie bez nadziei na ponowne spotkanie, jest przerażająco bolesne. My o śmierci mówimy jako o przejściu: przez próg – na drugi brzeg. W gasnącym życiu człowieka tli się nadzieja, że na końcu jest światło i że w ogóle jest ten drugi brzeg. We wspólnej modlitwie uczestniczyli członkowie rodzin, przyjaciele zmarłych, oraz personel hospicjum.
 
Składamy serdeczne podziękowania scholi wolontariuszy Caritasu za oprawę muzyczną naszej Mszy św.
 
Wszystkim obecnym składamy serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę w intencji tych, którzy żyją w naszych sercach. Pamiętajmy: „Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM

MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM

Ilustracja do informacji: MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM
MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH W HOSPICJUM
od listopada 2013 r. do października 2014 r.
 
 
„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechu rozwiązani.” (2Mach 12.46)
Towarzyszyliśmy Państwu w czasie ciężkiej choroby i umierania bliskiej Wam osoby, zapewniając opiekę medyczną, psychosocjalną i duszpasterską. Pragniemy być z Wami również teraz, gdy boleśnie przeżywacie rozstanie i stratę. Utrata kochanej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w ludzkim życiu. Doświadczenie wypełnione bolesnymi, czasem trudnymi do zrozumienia uczuciami oraz pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Wiemy jak ważna w takich momentach jest obecność i towarzyszenie życzliwych, rozumiejących proces żałoby osób.
            Pragniemy gorąco Was zaprosić na Mszę Świętą z uroczystą „Litanią Imion” Waszych bliskich zmarłych, która zostanie odprawiona dnia 15 listopada 2014r.( sobota) o godz. 1200 w kaplicy szpitalnej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze ( główny budynek szpitala – I piętro, za oddz. chirurgii naczyniowej,).
            Tegoroczne modlitewne spotkanie będzie miało szczególny charakter. W ramach diecezjalnej peregrynacji obrazu „Jezu ufam Tobie”, podczas mszy św., będzie nam towarzyszył wizerunek Jezusa miłosiernego.
            Nasz Wielki Rodak św. Jan Paweł II mówił w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł Pański”, iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.
Serdecznie zapraszamy.

Podziękowanie za 1%

Ilustracja do informacji: Podziękowanie za 1%
     
       Z całego serca dziękujemy za zaufanie i przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Domowe” im. św. Pawła.
Czyn ten traktujemy jako wyraz dobroci, życzliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Łączna kwota wpływu wyniosła ponad 107 000,00 zł.
To  dzięki Państwa  otwartości  serc  i gotowości  niesienia pomocy możemy bez obaw podejmować różnorodne inicjatywy i działania dla poprawy sytuacji naszych  chorych i ich rodzin,  wierząc zarazem,  iż w  dalszym  ciągu   możemy liczyć  na  zrozumienie i  wsparcie   z Waszej strony. Dzięki tej pomocy możliwe jest dalsze niesienie wsparcia ludziom cierpiącym, złamanym wyniszczającą chorobą, oczekującym na pomoc i serce drugiego człowieka.
      Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i przeznaczone na pomoc osobom chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom. Uśmiech i spokój chorego, to największa nagroda dla osób opiekujących się chorym. To właśnie tacy ludzie jak Państwo, dają drugiemu człowiekowi, słabszemu i choremu, nadzieję i miłość.
 
      Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serca oraz życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień.
                                                                                                                          Prezes stowarzyszenia
Anna Kwiatek
1 2 3 4 5 6
.
Baner: Zdjęcie budynku hospicjumBaner: Zdjęcie budynku - tarasBaner: zdjęcie budynku - żonkile