News box

Podsumowanie akcji Pola Nadziei 2016/2017

Ilustracja do informacji: Podsumowanie akcji Pola Nadziei 2016/2017
Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. Św. Pawła ul. Zyty 26 w Zielonej Górze  informuje, że w dniach 02.08.2016 r. - 31.01.2017 r.
była przeprowadzona na terenie województwa lubuskiego, zbiórka publiczna  w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei 2016”. Pozwolenie na zbiórkę publiczną „Pola Nadziei 2016” Nr 2016/2721/OR.Łączny przychód ze zbiórki wyniósł: 72 648,43 zł. Koszty: 33 769,85 zł. w tym cebulki: 22 311,00 zł. Pozostałe koszty: 11 458,85 zł. w tym: artykuły biurowe, reklamowe: 8 515,80 zł. artykuły spożywcze: 2 775,11zł. koszty bankowe: 167,94 zł. 
Dochód z kampanii wyniósł: 38 878,58 zł. który został przeznaczony na zakup sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i leków.
 
 
24 września 2016 już po raz ósmy, nasze Hospicjum włączyło się do Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz terminalnie chorych- „Pola Nadziei”.
Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących.
Celem kampanii jest min. propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu a także edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
 
Serdecznie dziękujemy lokalnym samorządom, urzędom, firmom i instytucjom, stowarzyszeniom, parafiom, wolontariuszom, osobom prywatnym, dyrektorom i nauczycielom, młodzieży  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz najmłodszym wspaniałym członkom naszej lubuskiej społeczności–przedszkolakom i ich opiekunom za włączenie się w akcję „Pola Nadziei” 2016/2017. To  dzięki Waszej otwartości  serca  i gotowości  niesienia pomocy możemy bez obaw podejmować różnorodne inicjatywy i działania dla poprawy sytuacji naszych  chorych i ich rodzin, wierząc zarazem,  iż  dalszym  ciągu   możemy liczyć  na  zrozumienie i  wsparcie   z Państwa strony.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27 Galeria zdjęć: Podsumowanie akcji Pola Nadziei 2016/2017

15 października 2016r. Światowy Dzień Walki z Rakiem

Ilustracja do informacji: 15 października 2016r. Światowy Dzień Walki z Rakiem
15 października 2016r. w dniu Światowego Dnia Walki z Rakiem pod Urzędem Marszałkowskim odbyło się uroczyste sadzenie cebulek żonkili w ramach akcji Pola Nadziei.
Kwiaty będące symbolem Pól Nadziei -żółte żonkile mają przypominać nam o potrzebach osób terminalnie chorych.  I tym razem jak co roku Zarząd Województwa  Lubuskiego wsparł nasze hospicjum, które ze sprzedaży cebulek uzyskało dodatkowe środki na pomoc swoim podopiecznym. – w dalszym ciągu brakuje nam ośrodków wsparcia i hospicjów, a są one ciągle bardzo potrzebne. W ramach RPO - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miasto Zielona Góra podjęło decyzję o rozbudowie hospicjum  jak powiedziała Pani Marszałek Elżbieta Polak nie można udawać, że choroby nie ma. Ona jest, ale trzeba chorować świadomie, wiedzieć jak walczyć, pomagać, a jak już nie ma takiej możliwości to pozwolić godnie odejść.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5 Galeria zdjęć: Światowy dzień walki z rakiem

5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Ilustracja do informacji: 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”       
                                                                      Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
 
 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy
każdego dnia poświęcają swój czas,siły i zaangażowanie na rzecznajbardziej potrzebujących.
 
Cieszymy się, że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są
nieocenione,są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Działalność wolontariuszy to
także wyraz współtworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
 
Drodzy Wolontariusze, życzymy, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mamy nadzieję, że
swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy,
otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.
 
Życzymy Wam jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także
sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń.A nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili
bezinteresownie pomagać innym.
 
 
 
                                   Koordynator Wolontariatu                                                                  Dyrektor Hospicjum
                                            Elżbieta Dowhań                                                                                   Anna Kwiatek

Podziękowanie 1%

Ilustracja do informacji: Podziękowanie 1%
Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła w Zielonej Górze serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2016.
Informujemy, że w roku 2016 otrzymaliśmy kwotę 121 175,93 zł.
 
Jesteśmy zaszczyceni, że zyskaliśmy uznanie dla naszej działalności w postaci wpłat od Podatników rozliczających się w Urzędach Skarbowych.
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.
To właśnie tacy ludzie jak Państwo, dają drugiemu człowiekowi słabszemu i choremu, nadzieję i miłość. Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym darczyńcom za wielkie i wrażliwe serce.  
Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.
Życzymy dużo zdrowia i pomyślności na każdy dzień.
 
 
                                                                                                                                                  Prezes Zarządu
                                                                                                                                                  Anna Kwiatek

POLA NADZIEI 2016

Ilustracja do informacji: POLA NADZIEI 2016
 
Szanowni Państwo,
Witamy w 8. edycji Pól Nadziei! -  przyłączcie się do nas
Tradycją lat ubiegłych serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w tegoroczną akcję „Pola Nadziei” oraz do uczestnictwa w uroczystym sadzeniu cebulek żonkili, które odbędzie się  24 września 2016 r. (sobota) o godz. 12.00 na terenie Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
 
W tym roku już po raz ósmy nasze  Hospicjum bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz osób terminalnie chorych – „Pola Nadziei”, której celem poza  pozyskiwaniem funduszy na działalność Hospicjum jest  przede wszystkim edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, a szczególnie jego najmłodszej części, na los osób terminalnie chorych. Chcemy nadal przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Cebulki żonkili można nabyć w siedzibie Hospicjum przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.
 
Tegoroczna akcja będzie odbywać się pod patronatem medialnym Radia „Zachód”.
POLA NADZIEI 2016

Podziękowanie

Ilustracja do informacji: Podziękowanie
W roku 2015 już po raz siódmy, nasze Hospicjum włączyło się do Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz terminalnie chorych- „Pola Nadziei”.
Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących.
Celem kampanii jest min. propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu a także edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
 
Serdecznie dziękujemy lokalnym samorządom, urzędom, firmom i instytucjom, stowarzyszeniom, parafiom, wolontariuszom, osobom prywatnym, dyrektorom i nauczycielom, młodzieży  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz najmłodszym wspaniałym członkom naszej lubuskiej społeczności–przedszkolakom i ich opiekunom za włączenie się w akcję „Pola Nadziei” 2015/2016. To  dzięki Waszej otwartości  serca  i gotowości  niesienia pomocy możemy bez obaw podejmować różnorodne inicjatywy i działania dla poprawy sytuacji naszych  chorych i ich rodzin,  wierząc zarazem,  iż w  dalszym  ciągu   możemy liczyć  na  zrozumienie i  wsparcie   z Państwa strony.
 
PODSUMOWANIE AKCJI:
Łączny przychód ze zbiórki wyniósł 63 275,49 zł.
Koszty: 29 841,61 w tym: cebulki 18 985,32 zł, ulotki-plakaty 6 642,00zł.
art. spożywcze/animacja 2 986,46 zł, koszty bankowe/ogłoszenie 1 227,83 zł.
Dochód z kampanii wyniósł 37 414,22 zł. który został przeznaczony
na zakup sprzętu medycznego, opatrunków zwykłych, specjalistycznych,
pieluchomajtek i podkładów.
 

PODZIĘKOWANIE 1%

Ilustracja do informacji: PODZIĘKOWANIE 1%
Zarząd Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe”
im. Św. Pawła w Zielonej Górze serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego
za rok 2015.
Jesteśmy zaszczyceni, że zyskaliśmy uznanie dla naszej działalności w postaci
wpłat od Podatników rozliczających się w Urzędach Skarbowych.
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.
To właśnie tacy ludzie jak Państwo,dają drugiemu człowiekowi słabszemu i choremu, nadzieję i miłość. 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym darczyńcom za wielkie i wrażliwe serce,
 życzymy dużo zdrowia i pomyślności na każdy dzień.
 
 
Prezes Zarządu
Anna Kwiatek

Statuetka „Człowiek Człowiekowi”

Ilustracja do informacji: Statuetka „Człowiek Człowiekowi”
Już po raz siedemnasty w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wręczono statuetkę „Człowiek Człowiekowi”. To wyróżnienie biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ustanowione
w 1999 roku.
Statuetka przyznawana jest na wniosek organizacji charytatywnych: diecezjalnej Caritas i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Głównym przesłaniem tej nagrody jest szerzenie ewangelicznej zasady miłości bliźniego. Nagradzane są osoby i formy, które swoją postawą i działaniem wcielają ją w życie.
 
W kategorii indywidualnej statuetkę otrzymali min n. nasza wieloletnia wolontariuszka Pani Zofia Kempka, która od 1996 roku posługuje przy chorych w ich domach niemal każdego dnia. Niesie im pomoc medyczną, ale także społeczną, psychiczną, duchową. Jest z chorymi do samego końca, towarzyszy im oraz ich rodzinom w najtrudniejszych chwilach życia. Nigdy nie odmawia pomocy i nigdy nie oczekuje za nią podziękowań. Jest oddana swojej posłudze całym sercem. 
 
W tym roku uroczysta gala odbyła się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Statuetki wręczył bp Tadeusz Lityński, który przypomniał słowa Pana Jezusa z Wieczernika: „Miłujcie się wzajemnie”. – Te słowa w konkretnym miejscu, konkretnym czasiei w konkretnych warunkach, nieraz bardzo niesprzyjających, nasi laureaci maja odwagę wcielać w życie – mówił podczas uroczystości biskup.
– Chcemy im bardzo serdecznie za to podziękować bo to są bardzo dzisiaj potrzebne standardy życia – dodał.
 
Gratulacje nagrodzonym złożył wojewoda lubuski Władysław Dajczak. – Pomoc potrzebującym i miłość do bliźniego to podstawowe wartości, którymi kierujecie
się w życiu. Dzięki temu społeczeństwo nie zagubiło się we współczesnym świecie – mówił wojewoda.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: Człowiek Człowiekowi

Życzenia Wielkanocne

11 lutego Światowy Dzień Chorego

Ilustracja do informacji: 11 lutego Światowy Dzień Chorego
Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: "Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu". 
Ten szczególny dzień również uroczyście był przeżywany w naszym Domu.
Rano została odprawiona msza św. w szpitalnej kaplicy w intencji wszystkich chorych. Eucharystię poprowadził J.E ks. Bp dr Stefan Regmunt oraz ks. dr Andrzej Piela diecezjalny dyrektor ds. duszpasterstwa służby zdrowia. We mszy św. uczestniczyli również kapelani ks. Zbigniew i ks. Tadeusz . Tuż po mszy św. chorym został udzielony sakrament namaszczenia dający siłę i pomoc w chorobie. W modlitwie uczestniczyły wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Caritas.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 Galeria zdjęć: dzień chorego 11 lutego

1 ... 3 4 5 6 7