ZTPCH Stowarzyszenie

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła

Ilustracja do informacji: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła
ZTPCh działa przy Hospicjum stacjonarnym.
Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009290.
Zgodnie z art. 27 do ustawy o podatku możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku z miniony rok podatkowy na rzecz naszego Hospicjum.
Obejmuje swą opieką pacjentów z miasta Zielona Góra. Rocznie opieką obejmuje ok. 80 chorych. Posługa w naszym Hospicjum została podjęta przez wolontariuszy z pobudek czysto ideowych. Fakt, że chory czeka na naszą obecność, że nie wolno nam zawieść jego zaufania, jest dla nas najbardziej zobowiązujące, skłaniające do zaangażowania naszych sił i naszego serca. Wierność chorym jest największą wartością naszego wolontariatu.Hospicjum domowe działa wyłącznie na zasadach wolontariatu. W wolontariacie działa 10 wolontariuszy medycznych i 30 niemedycznych.
„Dając więcej – otrzymujesz” 1% OPP to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia.