Kontakt Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych

Dane teleadresowe

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum Domowe im. św. Pawła
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Tel. 068 325 43 33 / fax. 068 325 43 33
Nr konta: 271240 68431111 0000 4987 9241