News box

Podziękowanie - Pola Nadziei

  • 13-03-2019
  • Beata Bernaciak
Ilustracja do informacji: Podziękowanie - Pola Nadziei
Serdecznie dziękujemy Państwu za nieocenioną pomoc
w rozprowadzaniu i sprzedaży cebulek żonkili oraz w propagowaniu idei hospicyjnej.
Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej oraz szkolnej za aktywne włączenie się kampanię i w tworzenie Waszych własnych ,,Pól Nadziei”, które daje wyraz  wrażliwości i troski o los osób nieuleczalnie chorych.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną  pomoc i życzliwość.
 
ROZLICZENIE AKCJI „POLA NADZIEI” 2018/2019
Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. Św. Pawła ul. Zyty 26 w Zielonej Górze
informuje, że w dniach 01.09.2018 r. - 31.01.2019 r. była przeprowadzona na terenie województwa lubuskiego, zbiórka publiczna w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei 2018”.Pozwolenie na zbiórkę publiczną „Pola Nadziei 2018” Nr 2018/3346/OR.Łączny przychód ze zbiórki wyniósł: 70 820,90 zł. Koszty 30 752,82 zł. w tym cebulki 20 160,00 zł.  Materiały reklamowe 6 217,65 zł, artykuły spożywcze 1 509,27 zł. koszty bankowe 89,80 zł. Pozostałe koszty 2 776,10 zł. Dochód z kampanii wyniósł: 40 068,08 zł. który zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego, jednorazowego  i wielokrotnego użytku, opatrunków zwykłych i specjalistycznych, leków, pieluchuchomajtek i podkładów medycznych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją