Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

SKŁAD ZARZĄDU:
Kwiatek Anna -  PREZES
 
Dowhań Elżbieta - ZASTĘPCA PREZESA
Ladaczyńska Gabryela - SEKRETARZ
Karolewicz Monika - SKARBNIK
Bernaciak Beata - CZŁONEK