Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych

ZTPCH Stowarzyszenie

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na Statucie Organizacyjnym  i dotyczy głównie niesienia pomocy medycznej, społecznej, wsparcia duchowego, działalności wolontaryjnej kierowanej do ludzi chorych onkologicznie i ich rodzin, opiekunów.       
Jako Stowarzyszenie należymy do Forum Ruchu Hospicjów Polskich z siedzibą
w Krakowie, które wytycza i wskazuje drogę działania całej ,,hospicyjnej społeczności”, organizuje różnego rodzaju spotkania , szkoli wolontariuszy, organizuje konferencje i szkolenia tematyczne.
ZTPCh ma siedzibę  i współpracuje  z Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26.
Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009290.
Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy na rzecz Stowarzyszenia.
Obejmuje rocznie swą opieką ok. 80 chorych z miasta i okolic Zielonej Góry.
 Posługa w naszym Stowarzyszeniu ,,Hospicjum Domowe” została podjęta przez wolontariuszy
z pobudek czysto ideowych. Fakt, że chory czeka na naszą obecność, że nie wolno nam zawieść jego zaufania, jest dla nas najbardziej zobowiązujący, skłaniający do zaangażowania naszych sił i serca. Wierność chorym jest największą wartością naszego wolontariatu. Hospicjum domowe działa wyłącznie na zasadach wolontariatu. Obecnie na rzecz chorych działa 27 wolontariuszy.
„Dając więcej – otrzymujesz” 1% OPP to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia