Realizacja Grantu w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich II edycja.

Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich II edycja.

Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich II edycja.

Ilustracja do informacji: Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich II edycja.
Miasto Zielona Góra – Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
 
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu:  126 690,72 zł
Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób sprzątających.