Pola nadziei

Pola nadziei

Pola nadziei

Ilustracja do informacji: Pola nadziei
 
 
 
 
                                                                                       
Szanowni Państwo,
Tradycją lat ubiegłych, choć w zmienionej formie organizacji, serdecznie zapraszamy
do włączenia się do tegorocznej akcji  ,,Zielonogórskie Pola Nadziei”.
 Chcemy nadal przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Celem akcji, poza pozyskiwaniem funduszy na działalność Stowarzyszenia jest  przede wszystkim kształtowanie moralnych postaw dzieci i młodzieży oraz edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób u kresu życia.
Prosimy Szanownych Dyrektorów oraz osoby zaangażowane w rozprowadzanie cebulek
o włączenie się do tegorocznej akcji, która ze względu na trwającą pandemię, musi zostać przeprowadzona w zmienionej formie organizacji.
W związku z powyższym, cebulki kwiatów będzie można odbierać w siedzibie Hospicjum przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze od 13 września br. w godzinach 7.00-11.00 w dni robocze.
Cebulki będą wydawane w workach po 400 sztuk bez możliwości dzielenia.
Zebrane przez Państwa pieniądze za rozprowadzone cebulki muszą zostać wpłacone
na konto Nr 27 1240 6843 1111 0000 4987 9241
, gdyż tegoroczna akcja musi być przeprowadzona bezgotówkowo.
 
                                                                                                z poważaniem -  Gabryela Ladaczyńska
                                                                                                Prezes
                                                                                                Zielonogórskiego Towarzystwa                           
                                                                                                Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła