I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

Ilustracja do informacji: I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
W dniach 6-7.10.2022 r. odbyła się I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej „Medycyna paliatywna i opieka wspierająca dla pacjentów z chorobami nienowotworowymi” na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas której poruszone zostały tematy medycyny paliatywnej i opieki wspierającej zapewnianej w praktyce klinicznej pacjentom
z chorobami nienowotworowymi, a zwłaszcza aktualne zalecenia dotyczące opieki paliatywnej.
Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych wsparło organizację Konferencji jednoczenie propagując ideę hospicyjną i realizację swoich celów statutowych. Spotkanie naukowe cieszyło
się dużym zainteresowaniem i w przyszłości będzie najprawdopodobniej kontynuowane.

2 Galeria zdjęć: I Zielonogórska Konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej