Modlitewna Adopcja Chorych

MODLITEWNA ADOPCJA CHORYCH

MODLITEWNA ADOPCJA CHORYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ZIELONOGÓRSKIM HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw

Ilustracja do informacji: MODLITEWNA ADOPCJA CHORYCH
 
 
 
 
Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, abyśmy byli blisko chorych, którzy zwłaszcza w czasie pandemii, są pozbawieni kontaktu z najbliższymi, pragniemy objąć modlitwą i duchową obecnością chorych przebywających w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw (ul. Zyty). Przebywa tam 17 pacjentów – chcemy rozpocząć duchową adopcję każdego z Nich.
 
Zasady modlitewnej adopcji:
  • siedem osób deklaruje modlitwę za konkretnego jednego chorego; każda z tych siedmiu osób modli się w inny, wskazany, dzień tygodnia – tym samym chory
    w każdym dniu tygodnia otoczony jest darem nieustannej modlitwy;
  • osoby modlące się za daną osobę, otrzymują za pomocą informacji SMS imię osoby za którą się modlą; w momencie śmierci danej osoby otrzymują o tym informację,
    a po przyjęciu kolejnego pacjenta do Hospicjum – otrzymują Jego imię i modlą się za nową, wskazaną osobę.
 
Modlitwa do której zobowiązują się osoby włączające się w adopcję chorego
 (raz w tygodniu – we wskazany, konkretny dzień):
  • „Dziesiątek Różańca”,
  • modlitwa: „Pod Twoją obronę”,
  • modlitwa za chorych
  • w miarę możliwości – ofiarowanie Komunii Świętej w intencji danego chorego.
 
Osoby podejmujące się dzieła modlitwy za chorych, są ludźmi o wielkich sercach, którzy pragną otoczyć cierpiących najskuteczniejszą pomocą, jaką jest modlitwa.
 
Chętnych do modlitwy prosimy o kontakt telefoniczny: 693-952-030 (wystarczy sam SMS
z treścią ADOPCJA CHORYCH, imię i nazwisko, numer telefonu
) lub o złożenie deklaracji
w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Po zebraniu siedmiu osób dla
jednego chorego, kapelan Hospicjum, poinformuje wiadomością SMS lub telefonicznie
o rozpoczęciu adopcji i o wybranym dniu modlitwy w tygodniu.
 
MODLITWA ADOPCJI CHORYCH
przez wstawiennictwo NMP Nieustającej Pomocy
 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.
Hospicjum jest miejscem, w którym wiele osób, otoczonych czułą opieką i wspomaganych
w ograniczeniu bólu, kończy swoje ziemskie życie, dlatego niezmiernie ważna jest również
modlitwa o dar nawrócenia, łaskę żalu doskonałego i pełne zjednoczenie z Chrystusem
w momencie śmierci:
 
Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych. Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią. O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom. O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Podtrzymuj naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia
 i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych,
którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi.
Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.
Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem
tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską.
Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen.