Ogólnopolska Akcja ,,Pola Nadziei’’

Ogólnopolska Akcja ,,Pola Nadziei’’

Ogólnopolska Akcja ,,Pola Nadziei’’

Ilustracja do informacji: Ogólnopolska Akcja ,,Pola Nadziei’’
 
 
   Szanowni Państwo,
 
 
             Pragniemy poinformować, że w związku ze stanem epidemii w kraju
 i związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Domowe‘’ im. św. Pawła we współpracy z Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw nie przystępuje w tym roku do Ogólnopolskiej Akcji ,,Pola Nadziei’’.
   W związku z powyższym, tradycyjne rozprowadzanie cebulek żonkili, które rozpoczynaliśmy zawsze na początku września nie odbędzie się.
   Pragniemy jednak zapewnić, że naszą działalność i pomoc naszym podopiecznym realizujemy nieprzerwanie bez względu na czas epidemii.
   Dlatego pamiętając o wieloletnim zaangażowaniu Państwa w prowadzoną przez nas akcję,  liczymy na wsparcie również w 2020 roku, choć w nieco innej formie.
   Jako organizacja pożytku publicznego Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Domowe ‘’ im. św. Pawła jest finansowana m. in. z wpłat 1% podatku dochodowego oraz innych wpłat od darczyńców.
   Zatem, jeśli chcą Państwo nadal wspierać naszą działalność w tym trudnym dla wszystkich czasie prosimy o przekazywanie wpłat ,,1%” podczas rocznego rozliczania podatku dochodowego na:
KRS 0000009290
Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum Domowe im. św. Pawła
65-046 Zielona Góra
ul. Zyty 26
NIP: 9291721587
oraz innych dowolnych wpłat na konto stowarzyszenia:
nr konta: 271240 68431111 0000 4987 9241
 
       z wyrazami szacunku - zarząd ZTPCH