Opłatek dla Wolontariuszy

OPŁATEK DLA WOLONTARIUSZY

Ilustracja do informacji: OPŁATEK DLA WOLONTARIUSZY
 
7 stycznia 2020 r. świetlica Hospicjum rozbrzmiewała radosnym śpiewem kolęd. Przed kolędowaniem wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w Mszy Św., którą odprawił  nasz kapelan ks. Mariusz. Było łamanie się opłatkiem, serdeczne życzenia, wspólne świętowanie przy słodkim poczęstunku. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera wspólnoty i wdzięczności, za możliwość bycia razem w dobrych
i trudnych chwilach.