18 październik – dzień św. Łukasza – patrona służby zdrowia

18 październik – dzień św. Łukasza – patrona służby zdrowia

Ilustracja do informacji: 18 październik – dzień św. Łukasza – patrona służby zdrowia
18 październik – dzień św. Łukasza
– patrona służby zdrowia
 
 
Z okazji święta Patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza
składam wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
szczęścia, pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby
oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.
Doceniając wagę Waszej pracy, pragnę także
podziękować Wam za trud i serce jakie wkładacie
w niesienie pomocy innym.
Niech na co dzień otacza Was życzliwość
i serdeczność  tych, których spotykacie na swojej
drodze.
Anna Kwiatek
Dyrektor Hospicjum