Personel

Nasz Personel

Nasz personel

Zespół terapeutyczny

Świadczenia w hospicjum udzielane są przez profesjonalny, interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, który tworzą lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitanci i personel pomocniczy zapewniające naszym chorym wsparcie, okazują empatię i życzliwość.

Lekarz hospicyjny:

Zapewnia opiekę medyczną, odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie
z obowiązującymi standardami medycyny paliatywnej

Kierownik oddziału:

Lek. med. Grzegorz Loroch – specjalista medycyny paliatywnej, specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii, absolwent studiów podyplomowych w zakresie medycyny bólu

Lekarze:

Lek. med. Emilia Pucek – specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Łukasz Komorkiewicz

Pielęgniarka hospicyjna:

Zapewnia opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, odpowiada za rozpoznanie potrzeb zdrowotnych
i pielęgnacyjnych oraz ewentualne ich zaspokojenie, zgodnie ze standardami opieki paliatywnej.

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr piel. Monika Karolewicz – specjalista pielęgniarstwa  opieki paliatywnej;

Pielęgniarki:

1.  Aneta Toboła –  specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
2.  Mariola Chojnacka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
               kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
3.  mgr piel. Lucyna Maślikiewicz – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej,
                specjalista pielęgniarstwa onkologicznego;
4.  Beata Komar –  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
5.  Renata Goździejewicz – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
                specjalista pielęgniarstwa onkologicznego;
6.  Małgorzata Sochacka – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
                specjalista pielęgniarstwa onkologicznego;
7.  Bożena Kokoszka –  specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
8.  Alina Kozłowska – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
9.  Joanna Hejm – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
10. Iwona Łabędzka – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
                 specjalista pielęgniarstwa onkologicznego;
11. Sylwia Adam – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
12. Elżbieta Dowhań - położna - kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w opiece paliatywnej.
13. mgr piel. Monika Woźniak- specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
14. mgr piel. Sabina Stępień – specjalista pielęgniarstwa w opiece paliatywnej;
                  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego;

Fizjoterapeuta:

Zapewnia wsparcie rehabilitacyjne, odpowiada za odpowiedni dobór pomocy ortopedycznych.
mgr fizjoterapii   Michał Owsianowski
techn. fizjoterapii Krzysztof Chabraszewski

Psycholog:

Zapewnia wsparcie psychologiczne dla chorego i jego bliskich, prowadzi grupę wsparcia
,,Po stracie” dla osób osieroconych.
mgr psychologii  Joanna Głowacka 

Kapelan hospicyjny:

Zapewnia wsparcie duchowe dla chorego i  jego bliskich.
ks. Mariusz Łuszczek

W Hospicjum pracują również: 4 panie salowe, sekretarka medyczna, pracownik administracji, pracownik gospodarczy.