Realizacja grantu w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „EGIDA”

Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „EGIDA”

Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „EGIDA”

Ilustracja do informacji: Grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „EGIDA”
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
realizuje grant w ramach projektu grantowego dofinansowanego
z Funduszy Europejskich
pn
. „EGIDA”
 
Celem powierzenia Grantów jest wsparcie domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych oraz instytucji opieki paliatywnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.
 
Wysokość powierzonego grantu:  52 000 PLN
Okres realizacji grantu:  01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.