Wolontariat

Idea wolontariatu hospicyjnego

Ilustracja do informacji: Idea wolontariatu hospicyjnego
Wolontariusz to osoba, która bezpłatnie, świadomie, dobrowolnie działa na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat nie jest przyjemnością, ani lekarstwem na nudę, szansą na znalezienie pracy ani też okazją do spotkania nowych ludzi. Wyraża się w szczerej i bezinteresownej gotowości do współuczestniczenia w życiu drugiego potrzebującego pomocy człowieka, do budowania więzi i ciągłego wykonywania zadań.
Wolontariusz nie może szukać samopotwierdzenia lub stawiać siebie w roli głównej.
Motywacją dla wolontariusza jest cierpiący człowiek i chęć stawania się bezinteresownym darem dla niego.

Znaczenie wolontariatu we współczesnym świecie

 1. Stawia w centrum zainteresowań człowieka
 2. Zwraca uwagę na najsłabszych
 3. Nadaje obywatelski sens odpowiedzialności i uczestniczenia w życiu społecznym
 4. Budzi szacunek dla drugiego człowieka
 5. Nadaje sens życiu
 6. Bezinteresowność w działaniach solidarnościowych
 7. Dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych
Pragnienie bezpłatnego ofiarowania siebie komuś, kto znajduje się w trudnej sytuacji zanim przerodzi się w decyzje, powinno dojrzeć, ale często mija wiele lat, zanim to nastąpi (albo po prostu umrze w zarodku).
Decyzja zostania wolontariuszem nie może się zrodzić z powodów emocjonalnych, ani chęci znalezienia sposobu na spędzenie wolnego czasu, nie może być ucieczką od mało satysfakcjonującej codzienności.
Najbardziej odpowiedni wiek: 16-70 lat

Cechy wolontariusza:

 • Uczciwy
 • Zrównoważony
 • Skromny
 • Empatyczny (współodczuwanie, zdolność wczuwania się w sytuacje drugiego człowieka)
 • Obowiązkowy
 • Dojrzały
 • Optymista
 • Wyrozumiały
 • Systematyczny
 • Delikatny
 • Odpowiedzialny
 • Bezinteresowny
 • Wytrwały
 • Mądry
 • Komunikatywny
 • Kreatywny (twórczy)

Predyspozycje i umiejętności:

 • Umiejący przyjąć odpowiedzialność za dobro innych
 • Umiejący słuchać
 • Posiadający wyobraźnię
 • Posiadający umiejętność pracy w zespole
 • Umiejący się cieszyć
 • O wysokim poziomie moralnym
 • Umiejący angażować się w swoją prace
 • Posiadający poczucie humoru
 • Umiejący podejmować stałe kształcenie się.