Wolontariat

Wolontariat

Idea wolontariatu hospicyjnego

Ilustracja do informacji: Wolontariat
Wolontariusz to osoba, która bezpłatnie, świadomie, dobrowolnie działa na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat nie jest przyjemnością, ani lekarstwem na nudę, szansą na znalezienie pracy ani też okazją do spotkania nowych ludzi.
Wyraża się w szczerej i bezinteresownej gotowości do współuczestniczenia w życiu drugiego potrzebującego pomocy człowieka,do budowania więzi i ciągłego wykonywania zadań.
Wolontariusz nie może szukać samopotwierdzenia lub stawiać siebie w roli głównej.
Motywacją dla wolontariusza jest cierpiący człowiek i chęć stawania się bezinteresownym darem dla niego.
Znaczenie wolontariatu we współczesnym świecie
 
    Stawia w centrum zainteresowań człowieka
    Zwraca uwagę na najsłabszych
    Nadaje obywatelski sens odpowiedzialności i uczestniczenia w życiu społecznym
    Budzi szacunek dla drugiego człowieka
    Nadaje sens życiu
    Bezinteresowność w działaniach solidarnościowych
    Dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych
 
Pragnienie bezpłatnego ofiarowania siebie komuś, kto znajduje się w trudnej sytuacji zanim przerodzi się w decyzje, powinno dojrzeć, ale często mija wiele lat, zanim to nastąpi (albo po prostu umrze w zarodku).
Decyzja zostania wolontariuszem nie może się zrodzić z powodów emocjonalnych, ani chęci znalezienia sposobu na spędzenie wolnego czasu, nie może być ucieczką od mało satysfakcjonującej codzienności.
 
 
,,Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat!”
                                                                                                                                             
                                                                                            Phil Bosmans
 
 Zapraszamy do współpracy nowych Wolontariuszy!
,,Wiem, że chcę pomagać” – to punkt wyjścia dla wartościowej współpracy.
            Wolontariuszem może być każdy, kto ma chęć niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują. Ważne jest pragnienie bezinteresownego ofiarowania drugiemu człowiekowi swojego czasu, obecności i uwagi.
            Jeśli jesteś osobą w wieku od 16 do 70 lat, umiesz słuchać, jesteś cierpliwy, wytrwały
i odpowiedzialny, posiadasz umiejętność pracy w zespole i nie obawiasz się spotkania
z człowiekiem doświadczającym ciężkiej choroby, by obdarzyć Go darem towarzyszenia,
aż po kres życia – to wolontariat jest dla Ciebie!
            Dając, bardzo wiele zyskujemy……
Dr Cecily Saunders – pionierka nowoczesnej medycyny paliatywnej powiedziała:
,,życiu nie można dodać dni, ale dniom można dodać życia”.
            Jak prawdziwe są to słowa przekonujemy się codziennie w naszym zielonogórskim Hospicjum.
            Możesz do nas dołączyć, czekamy na Ciebie!                                             
 
kontakt: koordynator wolontariatu
Elżbieta Dowhań
tel. kom.  502 391 368
e-mail:sekretariat@ hospicjum.zielonagora.pl
 
Cechy wolontariusza:
 
    Uczciwy
    Zrównoważony
    Skromny
    Empatyczny (współodczuwanie, zdolność wczuwania się w sytuacje drugiego człowieka)
    Obowiązkowy
    Dojrzały
    Optymista
    Wyrozumiały
    Systematyczny
    Delikatny
    Odpowiedzialny
    Bezinteresowny
    Wytrwały
    Mądry
    Komunikatywny
    Kreatywny (twórczy)
 
Predyspozycje i umiejętności:
 
    Umiejący przyjąć odpowiedzialność za dobro innych
    Umiejący słuchać
    Posiadający wyobraźnię
    Posiadający umiejętność pracy w zespole
    Umiejący się cieszyć
    O wysokim poziomie moralnym
    Umiejący angażować się w swoją prace
    Posiadający poczucie humoru
    Umiejący podejmować stałe kształcenie się.