PORADNIA LECZENIA BÓLU

Informacja o Poradni leczenia bólu

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie
PORADNI LECZENIA BÓLU. Poradnia mieści się w budynku Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw przy ul. Zyty  26 w Zielonej Górze.
 
Oferta poradni leczenia bólu skierowana jest do pacjentów z przewlekłym, trudnym do leczenia bólem zaburzającym normalne funkcjonowanie.
Zapraszamy pacjentów do rejestracji telefonicznej pod numerem 68 325 43 33 w czasie pracy poradni
Dziękuję.
 
NA PIERWSZĄ WIZYTĘ WYMAGANE SĄ:

1. SKIEROWANIE OD LEKARZA NFZ
2. KSEROKOPIE OPISÓW BADAŃ: RTG, TK, MR
3. OSTATNIE WYPISY ZE SZPITALA DO WGLĄDU
4. LISTA PRZYJMOWANYCH AKTUALNIE LEKÓW WRAZ Z DAWKAMI