Posługa duszpasterska

Posługa duszpasterska

Do dyspozycji chorych i ich rodzin jest kapelan ks. Mariusz Łuszczek z parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.
Terminy wizyt kapelana w Hospicjum:
- niedziela – od 15.00 po Mszy św. wizyta w pokojach chorych
- poniedziałek i środa  - ok. 15.00
- piątek – o różnej porze (poza I piątkiem miesiąca).
Pierwszy wtorek miesiąca – Msza św. dla Wolontariuszy godz. 17.30.
Ostatni czwartek miesiąca – Msza św. dla rodzin osieroconych, a po niej spotkanie dla chętnych.
 
 
 
MSZA ŚW. ZA ZARŁYCH W HOSPICJUM
 
          „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych,
aby byli od grzechu rozwiązani.” (2Mach 12.46)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Towarzyszymy rodzinom w czasie ciężkiej choroby i umierania bliskich osób. Utrata kochanej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w ludzkim życiu. Doświadczenie wypełnione bolesnymi, czasem trudnymi do zrozumienia uczuciami oraz pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Wiemy jak ważna w takich momentach jest obecność i towarzyszenie życzliwych, rozumiejących proces żałoby osób.
W intencji wszystkich chorych, którzy odeszli w naszym hospicjum odprawiana jest co roku Msza św. W czasie liturgii odczytywane są imiona wszystkich, którzy od nas odeszli
w minionym roku.
Jak powiedział Jan Paweł II: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.