Informacja o nr KRS

Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum Domowe" im. św. Pawła działa przy Hospicjum stacjonarnym.
Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009290.